Tomtmark i Gnosjöandan

Tomtmark i Gnosjöandan

Vad kul att du är nyfiken på att bygga hus mitt i Gnosjöandan. Här är det inte bara vacker att bo utan också enkelt, med närhet till en stor arbetsmarknad, service och mitt i ett skiftande och spännande landskap. Här finns höjder med utsikt över omlandet, sjöar och vattendrag, mossar, djupa skogar, ekdungar och öppen betesmark och i allt detta ligger samhällen och arbetsplatser innästlade. Här bor vi, och här finns det gott om plats för dig också!

Bygga hus - bra att veta

Att bygga ett hus är spännande, och innebär många saker att tänka på. Inför att du börja planera ditt drömboende kan det vara bra att ha koll på vad som är tillåtet att bygga. Kommunen har planmonopol och prövar i detaljplan lämpligheten av mark- och vattenanvändningen inom området. Bygglov behövs både utanför och inom detaljplanerat områden och omfattar prövning av byggnadens placering och utformning samt hänsyn till omkringliggande bebyggelse och platsens natur- och kulturvärden. I bygglov utanför detaljplanerat område avgörs lämpligheten för önskad markanvändningen i själva bygglovet. Lycka till med drömmen om att bygga ditt hus!

Tomtmark till försäljning

I Gnosjö kommun finns i nuläget planlagd och iordningsställd tomtmark till försäljning på flera håll i kommunen, däribland i alla våra tätorter. Vi har ingen tomtkö, utan tar vid släpp av nya tomter under en period emot intresseanmälningar och tilldelar tomterna efter turordning av inkommen intresseanmälan. 

Tio nya tomter i Österskog

Österskog ligger vackert på höjden ovanför Törestorp precis utanför Hillerstorp. Här kan du bo lantligt med Bullerbynkänsla och med utsikt över ett böljande skogbeklätt landskap. På cykelavstånd når du både livsmedelsbutik, hamnen i Hillerstorp och  flera spännande arbetsplatser.

Tomterna säljs av Gnosjö kommun och är mellan 1100 - 1450 kvadratmeter stora och kosta 330 kronor per kvadratmeter. 

Nu kan du göra en intresseanmälan, för att köpa någon av de tio nya tomterna i Österskog.

Vill du synas här?

Säljer du tomtmark i Gnosjö kommun och vill synas här? Då är du välkommen att kontakta samhällsutvecklaren på e-post: lina.gerdin@gnosjo.se