Örnmatningen på Store mosse

Örnmatningen på Store mosse

I Store mosse nationalpark finns det en handfull örnar som har sin hemvist. Både kungsörn och havsörn finns. Under vinterhalvåret så utfordras dessa örnar med trafikskadat vilt. Detta gör att örnarna har börjat bli ett stående inslag vid ett besök i parken. Du kan se dem från det örngömsle som ligger 400 meter från utfodringsplatsen. Det ligger utmed grusvägen Kittlakull - Östra Rockne på den södra sidan om väg 151. Gömslet är alltid öppet och kan besökas året om. Ta gärna med handkikare för att kunna se, helst tubkikare för bästa sikt. Har du ingen kan du, mot pant, låna en inne på naturum.

Glöm inte att det inte är tillåtet att gå utanför staketet, då försvinner fåglarna omgående! Örnarna är väldigt observanta fåglar som vid minsta lilla tar till skyarna om någon kommer nära.

Kan du inte besöka gömslet på plats kan du kika på örnarna genom en webbkamera som är riktad mot platsen. Webbkameran är igång under utfodringsperioden. 

Havsörn Ad Kungsörn Juv Storemosse20080219 Mawa