Fågeltorn och fågelskådning

Fågeltorn och fågelskådning

I Gnosjö finns flera platser där du som fågelskådare kan ta del av fågellivet. Kanske den mest kända platsen är Kävsjön i nationalparken Store Mosse.

Store mosse har ett väldigt rikt fågelliv. Storspoven är nationalparkens symbol och representerar parken väl då den frekvent syns till ute på gungflyet utanför naturum. Lite mindre förekommande är dvärgbeckasinen och småspoven. Något lite mer grandiost är dock våra kungs- och havsörnar som syns i parken till och från. Under perioden november-mars utfordras örnarna och syns därav till oftare under denna period. Det finns en webbkamera uppsatt där du kan se utfodringsplatsen live och chansen är stor att örnarna kommer förbi. 

Under våren är kommer tranan på besök på sin resa norrut och Store mosse är en självklar rastplats för dem. En del stannar i området men de flesta drar vidare. Att besöka parken under denna tiden är nästan magiskt då du även på sina håll kan höra orren spela.

Under våren är kommer tranan på besök på sin resa norrut och Store mosse är en självklar rastplats för dem. En del stannar i området men de flesta drar vidare. Att besöka parken under denna tiden är nästan magiskt då du även på sina håll kan höra orren spela.

Mer centralt i Gnosjö finns vandringsleden utmed Gåröström där du kan spana efter både häger och kungsfiskare. I södra änden av stråket ligger Hylténs industrimuseum, där du får en inblick i Gnosjös rika historia.

Fågeltorn

Fågeltorn finns vid stora entrén, Hagudden, Kvarnö samt utmed leden mellan naturum och Andersberg i södra delen av nationalparken. Eftersom nationalparken har ett rikt fågelliv rekommenderas du att kolla extra noga inför besöket så du faktiskt har packat kikaren. 

Det stora fågeltornet vid naturum är även tillgänglighetsanpassat för rullstol, rullator och barnvagn. 

Rullstol Fageltornet 14

Karta över nationalparken