Samhällsföreningen Hillerstorpare

Engagemang för Hillerstorp med omnejd

Hillerstorps samhällsförening är en ideell förening vars ändamål är att ta tillvara de intressen som medlemmarna i Hillerstorp med omnejd har. Föreningen samverkar med kommunala organ samt övriga föreningar och företag i samhället för att stimulera initiativ som gagnar bygden och dess utveckling. Föreningens syfte är att skapa gemenskap och engagemang bland invånarna och även verka för att göra området attraktivt för både invånare och besökare.

Föreningen ansvarar för Hillerstorps hamn där föreningen bland annat arrangerar valborgsfirande, båtturer och julgransplundring. I hamnen finns båtplatser, iläggningsramp, ställplatser och servicebyggnad för gäster. Hamnen är en mötesplats för alla generationer med lekpark, skateboardramp samt grillplats med flertalet bänkar och sittplatser. Ifrån hamnen finns även en 1 kilometers upplyst promenadslinga med digital tipspromenad.

Varmt välkomna att engagera dig i vår förening.

DJI 0018 1

För mer information och sociala medier