Gambiska Kulturföreningen och Gambiska Riksförbundet

Gambiska Kulturföreningen i Gnosjö och Gambiska Riksförbundet, med säte i Gnosjö

Gambiska kulturföreningen i Gnosjö

Är en ideell kulturförening som är politiskt och religiöst obunden. Föreningen arbetar med kultur, Gambisk såväl som Svensk kultur och andra kulturer. Föreningen arbetar aktivt med barn och ungdomars samt kvinnors delaktighet i föreningslivet och samhället. Och för att bekämpa fördomar, diskriminering och rasism.

Vem som helst kan söka medlemskap i Gambiska Kulturföreningen i Gnosjö så länge man inte motarbetar föreningens mål. 

Gambiska Riksförbundet (GRF) med säte i Gnosjö

Gambiska Riksförbundet är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Syftet med riksföreningen är att förena alla gambier i Sverige och skapa gemenskap. Målet för föreningens arbete är att samordna de olika medlemsorganisationerna i att anordna kultur- och fritidsaktiviteter för medlemmarna och att vara en del av den kulturella och sociala utvecklingen i Sverige. Föreningen arbetar för att ena Gambier och effektivisera Gambiska organisationer i Sverige. Och att knyta kontakter med organisationer och myndigheter i Sverige, Afrika och andra världsdelar. 

Målet är att genom konstruktiva verksamheter skapa god kontakt och förståelse mellan medlemmarna och arbeta för demokrati, jämställdhet och tolerans. Föreningen syftar till att skapa ett forum för medlemmarnas intresse och uppmuntra till ett aktivt deltagande i samhällslivet samt att aktivt arbeta för att stödja de svagaste grupperna bland Gambier att hantera och förstå sin vardag. 

Medlemskap i Gambiska Riksförbundet beviljas föreningar som är demokratiskt uppbyggda, samt godkänner föreningens stadgar och i övrigt vill verka för föreningens mål. Medlemskapet avser endast föreningar. Lokala avdelningar är medlemmar i Gambiska Riksförbundet, enskilda individer kan inte söka medlemskap på riksnivå. 

Bild3

Kontakta Gambiska Riksförbundet

Bild1

Gambiska Riksförbundet

Ordförande Gambiska Riksförbundet

073 0834419

info@grfsverige.com