Föreningen Store Mosse nationalpark

En mötesplats för alla med ett stort intresse för nationalparken och dess omgivningar.

Vi är en mångfasetterad förening med spännande, intressanta och lärorika månadsmöten och arrangemang. Är du intresserade av natur, kultur eller miljövård har du hittat rätt. Hos oss finns det plats för den som är nyfiken på ornitologi, botanik, insekter, geologi, hembygd, fotografering, vandring, vildmarksliv och annat som har med  nationalparken att göra.  Föreningen Store Mosse nationalpark är en ideell förening helt fristående från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Och föreningens medlemmar är en stor resurs, som har byggt och hjälper till med att bygga leder i nationalparken. 

Vi har ett brett register där vi hoppas att något eller några intressen skall falla dig i smaken. Föreningen har månadsmöten och arrangerar ofta spännande och intressanta exkursioner och resor. Föreningen Store Mosse nationalpark startades 1995 och i dag har vi omkring 160 medlemmar, men det finns plats för många fler. Årsavgiften är för närvarande endast 150 kr/år + 50 kr/år för varje tillkommande familjemedlem på samma adress. 

Foto: Egert Fransson, Föreningen Store Mosse nationalpark.

Bild 2. FSMN